Zakelijk

De organisatie van Paradiso Melkweg Productiehuis is opgebouwd uit Raad van Naamgevers, Raad van Toezicht, directie en medewerkers. Zie bij Team wie onder andere onze medewerkers zijn. 


Raad van Naamgevers

Geert van Itallie
Directeur Paradiso

Laura Vogelsang
Directeur Melkweg


Raad van Toezicht

Karin Boelhouwer
Voorzitter
Belangenbehartiger/bestuurder Kunsteducatie en Orkesten bij de Kunstenbond en fractievoorzitter van GroenLinks in Provinciale Staten Utrecht.

Mark Fuchs
Penningmeester
Financieringsspecialist Van Lanschot regio Noord Holland

Femke Lakerveld
Secretaris
Programmamanager Advies en Begeleiding Cultuur en Ondernemen en actrice


Directie

Jeek ten Velden
Directeur-bestuurder Paradiso Melkweg Productiehuis 


Info

ANBI

Stichting Paradiso Melkweg Productiehuis is door de Belastingdienst aangewezen als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze status geeft donateurs de mogelijkheid een financiële gift fiscaal van de belasting af te trekken.

De leden van de Raad van Toezicht verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. Voor de personeelsleden wordt de CAO van Stichting Paradiso gevolgd.

Formulier publicatieplicht Fondswervende instellingen

Bank- en factuurgegevens

K.v.K.: 34198501
BTW NR: NL 8127.23.351.B.01
Inhoudingsplichtige verklaring
FISCAAL NR: 812723351
IBAN: NL 35 RABO 0393765008
BIC: RABONL2U

Jaarverslag, jaarrekening en ondernemingsplan

Jaarverslag 2021 

Jaarrekening 2021

Ondernemingsplan 2021-2024

Overige jaarverslagen en jaarrekeningen zijn op te vragen bij Paradiso Melkweg Productiehuis.

Governance Code Cultuur

De Governance Code Cultuur biedt een normatief kader voor goed bestuur en toezicht in culturele organisaties. Governance gaat over het besturen en de continuïteit van organisaties. Daarnaast speelt governance een belangrijke rol in het vertrouwen en de legitimiteit die de organisaties in de buitenwereld genieten. 

Paradiso Melkweg Productiehuis neemt de Governance Code Cultuur in acht. Zij werkt met een 'raad van toezicht' model. Het proces van verandering van de bestuursstructuur is zorgvuldig en transparant uitgevoerd, met ruggenspraak vanuit Cultuur+Ondernemen. De leden van de raad van toezicht zijn via een openbare vacature aangetrokken en hebben gepaste betrokkenheid. Er is geen ongewenste belangenverstrengeling.

Privacy Statement

Paradiso Melkweg Productiehuis verwerkt tot op zekere hoogte persoonsgegevens. In navolging van de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbeschemring maakt PMP met onderstaande Privacy verklaring inzichtelijk wat het verzamelt en en hoe het met persoonsgegevens omgaat.

Privacy Statement Paradiso Melkweg Productiehuis